Wszystkie spotkania terapeutyczne odbywają się w gabinecie, gdzie masz zarezerwowany czas dla siebie,pełną anonimowość i dyskrecję.

Dbam o to aby sposób pracy był optymalnie dostosowany do zgłaszanego przez Ciebie problemu,oczekiwań i Twoich możliwości.

KONSULTACJA: to spotkanie podczas którego określamy naturę Twojego problemu i wybieramy optymalną dla Ciebie formę pomocy.

PSYCHOTERAPIA KRÓTKOTERMINOWA : to od kilku do kilkudziesięciu spotkań. Na początku określamy główny problem ,którym będziemy się zajmować, czas trwania terapii i terminy spotkań.Jeśli borykasz się z trudnościami od niedawna, musisz podjąć ważne życiowe decyzje lub ostatnio doświadczyłeś  w swoim życiu sytuacji kryzysowej to ta forma terapii może się okazać przydatną dla Ciebie.

PSYCHOTERAPIA DŁUGOTERMINOWA: to forma terapii w której nie ogranicza się czasu jej trwania ani też nie zawęża problemów którymi będziemy się zajmować.Dlatego jeśli chcesz poznać głębsze przyczyny swoich trudności , wprowadzić trwałe zmiany w swoim życiu lub Twoje problemy trwają od dłuższego czasu to jest to forma terapii optymalna dla Ciebie.
 
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA: to forma pracy prowadzona w małej 6-10 osobowej grupie gdzie w rozwiązaniu twoich trudności pomaga nie tylko terapeuta ale i inni członkowie grupy. Ta forma terapii jest szczególnie skuteczna jeśli masz kłopoty w kontaktach z innymi ludźmi,odczuwasz dyskomfort w bliskich i intymnych relacjach,masz problemy z zaufaniem i poczuciem wartości własnej. Na grupie uzyskasz pomoc w lepszym zrozumieniu siebie i masz szansę w bezpiecznej atmosferze poprawić kontakty z innymi.