Ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim.

Jestem absolwentką całościowego szkolenia w psychoterapii analitycznej
Instytutu Analizy Grupowej RASZTÓW,posiadającego atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień rekomendowane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Uzyskałam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień

Odbyłam szkolenia w zakresie:
- terapii motywacyjnej,
- interwencji kryzysowej,
- terapii uzależnień,współuzależnienia i Dorosłych Dzieci Alkoholików,
- pracy ze snami,
- psychodramy,
- przemocy w rodzinie,
- terapii krótkoterminowej
- terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach TS- umiejętności psychospołecznych (komunikacja, radzenie sobie ze   stresem i emocjami, asertywność)

Doświadczenie kliniczne i terapeutyczne zdobywałam m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach - gdzie prowadziłam przez kilkanaście lat terapię indywidualną i grupową, warsztaty umiejętności psychospołecznych  oraz szkolenia z zakresu kliniki uzależnień, współuzależnienia i DDA.
Swoje umiejętności doskonaliłam odbywając staż w Centrum Praw Kobiet i pracując w  Poradni Leczenia Uzależnień  oraz ośrodkach zajmujących się pomaganiem osobom w różnych kryzysach życiowych.
Aktualnie związana jestem z Poradnią ,,Na Promyka,,  oraz współpracuję z organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się psychoterapią indywidualną i grupową.